هیدرادنیت چرکی

هیدرادنیت چرکی

هیدرادنیت چرکی یک بیماری التهابی مزمن پوست هست که با ضایعات چرکی، گاه همراه با ایجاد آبسه و سینوس های چرکی، بطور عمده در چین های بدن مشخص می شود. زیر بغل، کشاله ی ران ها، باسن و زیر سینه ها محل معمول درگیری در این بیماریست .

اگرچه این بیماری به ظاهر عفونی می رسد، اما مسری نبوده و عوامل عفونی در آن نقش اولیه ندارند. عامل اصلی این بیماری مشخص نیست، اما انسداد فولیکول های مو و عوامل التهابی نقش اصلی را بازی می کنند .

شیوع این بیماری در کشورهای مختلف متفاوت است و در شمال اروپا به ۴٪ هم میرسد. از میزان شیوع این بیماری در ایران آمار درستی در دسترس نیست، اما به نظر نمی رسد بقدر اروپا شایع باشد. با این حال، شاید بسیاری از مبتلایان در ایران به درستی و به موقع تشخیص داده نمی شوند .

گاه، این بیماری با بیماری های دیگر همچون سندروم متابولیک، بیماری های گوارشی و...نیز همراه است. همچنین این بیماری تاثیر عمیقی در کیفیت زندگی و وضع روحی بیماران می گذارد .

مثل بسیاری از بیماری های دیگر، هیدرادنیت چرکی هم هر چه سریعتر درمان شود، با نتایج بهتر درمانی همراه خواهد بود. برحسب شدت بیماری، درمان آن هم متفاوت است. گذشته از درمان هایی که توسط متخصصین پوست برای این بیماری انجام میشود، حفظ بهداشت پوست، کاهش وزن، ترک سیگار، پرهیز از پوشیدن لباس های تنگ از جمله کارهایی است که به درمان بیماری کمک میکند .