زیبایی

زیبایی

دکتر امید زرگری

متخصص پوست ، عضو آکادمی درماتولوژی آمریکا

Omid Zargari, MD, FAAD

زیبایی!

زیبایی چیست؟!

واقعیت آن است که تعریف استاندارد و واحدی برای زیبایی وجود ندارد. اما آن چه بیش از همه اهمیت دارد تعادل بین اجزای مختلف است که زیبایی را میسازد. این حقیقت را نمیتوان کتمان کرد که زیبایی در افزایش اعتماد به نفس و بهبود وضعیت روانی افراد موثر است. این واقعیت شاید تلخ را هم باید اضافه کرد که زیبایی حتی در میزان اقبال برای یافتن شغل و دستمزد بهتر هم تاثیر مستقیم دارد. از همین روست که تقاضا برای اعمال زیبایی در تمام دنیا رو به فزونی ست. در عین حال، افراط در انجام اعمال زیبایی نتیجه ای جز زشت شدن در پی نخواهد داشت!

نیاز افراد مختلف به اعمال گوناگون زیبایی بسیار متفاوت است. برای مثال چه بسا یک خال، کک و مک صورت یا حتی پف و تیرگی زیر چشم، چهره ای را جذاب تر و دلنشین تر کند! بسیاری از اوقات عملی که برای فردی تاثیری مثبت داشته است، ممکن است برای دیگری اثری مطلوب در پی نداشته باشد. علاوه بر این ها، به این نکته نیز میبایست اشاره کرد که یک عمل زیبایی ممکن است برای ناحیه ای از بدن مناسب و برای ناحیه ای دیگر حتی مضر باشد.

مسلم است که تغذیه بد، خواب ناکافی، استرس، سیگار، عدم تحرک فیزیکی کافی ، نور شدید آفتاب و البته ژن بد! همگی در فرایند پیری موثر هستند. بنابر این پرهیز از این عوامل به پیشگیری از پیرشدگی کمک میکند.

در یک دید کلی، کم شدن خاصیت انعطاف پذیری (الاستیسیتی) پوست ، خشکی و ایجاد چین و چروک، پیگمانتاسیون های نا منظم پوست و شاید از همه مهمتر کم شدن حجم بافت علائم اصلی پیری پوست هستند و هر اقدامی که بتواند بخشی از این مشکلات را کم کند، به زیبایی پوست کمک خواهد کرد. طبیعی است که لااقل تا به امروز روشی که همه این مشکلات را یک جا و برای همیشه برطرف کند ساخته نشده است، پس به دنبال معجزه نباشید!